c S
Dnevne novosti

Saboru upućen prijedlog novog Zakona o državnoj statistici

07.02.2020 07:15 ZAGREB, 6. veljače 2020. (Hina) - Vlada je sa sjednice u četvrtak Saboru uputila prijedlog Zakona o državnoj statistici, kojim se regulira postupak i uvjeti imenovanja i razrješenja čelnika Državnog zavoda za statistiku, osnivanje Odbora za sustav službene statistike, a predviđa i da s početkom rujna DZS preuzme poslove zagrebačke statistike.

Zakon o službenoj statistici dio je Vladina akcijskog plana u sklopu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, rekao je premijer Andrej Plenković. "Zakon će ojačati neovisnost i pouzdanost DZS-a. On je bitan za nas, ali i državu uopće", rekao je Plenković. Ministar uprave Ivan Malenica objasnio je kako se išlo na izradu novog zakona s obzirom na potrebu uvođenja novih mjera i instrumenata usklađivanja s europskim statističkim sustavom, prilagodbe europskomu pravnom okviru te potrebu uvođenja jednostavnijih normativnih rješenja organizacije i funkcioniranja sustava službene statistike Hrvatske. 

Prema prijedlogu novog zakona, a u skladu s europskim pravnim okvirom, Državnim zavodom za statistiku upravlja glavni ravnatelj, kao rukovodeći državni službenik, a ne državni dužnosnik. Glavnog bi ravnatelja imenovala i razrješavala Vlada, na temelju javnog natječaja, a imenovao bi se na pet godina.Novi zakon predviđa i da DZS od 1. rujna ove godine preuze poslove službene statistike od za to nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, kao i njegove zaposlenike, kojih je trenutno 11. DZS bi preuzeo i opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju zagrebačke statistike, sredstva za rad te prava i obveze razmjerno preuzetim poslovima. Za to je u državnom proračunu za ovu godinu osigurano dodatnih 256.824 kune, a u 2021. i 2022. godinu nešto manje od milijun kuna.

Novi zakon predviđa i osnivanje Odbora za sustav službene statistike Republike Hrvatske, a radi kvalitetnije koordinacije te osiguranja učinkovitosti i kvalitete razvoja proizvodnje i diseminacije službene statistike. Predviđena je i izrada nacionalnih smjernica za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike. Prema prijedlogu, rok za izradu Programa statističkih aktivnosti je produljen s kraja svibnja na kraj listopada tekuće za iduću godinu. Pojednostavljuje se i procedura donošenja Godišnjeg provedbenog plana, kojeg bi, umjesto Hrvatskog sabora, donosila Vlada, kako bi se osiguralo njegovo donošenje do kraja tekuće godine za sljedeću godinu. Novi zakon predviđa i da članove Statističkog savjeta, koji je savjetodavno i stručno tijelo za strateška pitanja službene statistike, više ne imenuje Vlada već institucije i tijela čiji su predstavnici u tom tijelu. Također, smanjio bi se i broj članova Savjeta, s 19 na 13.