c S
Dnevne novosti

Sabor usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama

08.04.2020 07:20 ZAGREB, 7. travnja 2020. (Hina) - Hrvatski sabor u utorak je usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.
Strategija prilagodbe ima svrhu osvijestiti važnost utjecaja klimatskih promjena na društvo, ukazati na prijetnje te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, strateške i planske dokumente, programe i ostale aktivnosti koje se provode na svim razinama upravljanja.

Strategija treba pomoći da načelo prilagodbe postane jedan od odlučujućih kriterija u planiranju i donošenja razvojnih odluka, te usmjeriti znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena i smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena.

Sabor je izglasao i izmjene zakona o HNB-u, o kreditnim institucijama i o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa onim EU-a radi ubrzanja priprema za uvođenje eura i pristupanje monetarnom mehanizmu EU-a.

Dopunjen je Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kojim se dopunjuju podatci koje su obveznici dužni dostavljati u jedinstveni registar računa, te izmijenjen Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojima se onemogućava neopravdano ograničenje pristupa obavljanju reguliranih profesija.

Izglasan je i Zakon o Centru za posebno skrbništvo kojim se uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Centra kao javne ustanove kojoj je osnivač Hrvatska.

Nekoliko zakonskih prijedloga Sabor je poslao u drugo čitanje, te usvojio izvješća o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2017. i 2018. godinu . Oporbeni zakonski prijedlozi nisu dobili podršku zastupnika.