c S
Dnevne novosti

Prijedlog Zakona o neprocijenjenom zemljištu upućen u drugo čitanje

10.04.2020 07:24 ZAGREB, 9. travnja 2020. (Hina) - Vlada je u četvrtak u drugo saborsko čitanje uputila prijedlog Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, pri čemu je ministar državne imovine Mario Banožić naglasio njegov značaj za investicijsku aktivnost, posebice u turizmu i kampovima. 
Banožić je podsjetio kako u Hrvatskoj danas postoji 76 kampova, površine više od 14 milijuna kvadratnih metara, a koji su bili predmet pretvorbe društvenih poduzeća prilikom čega su procijenjeni objekti, ali ne i zemljište oko njih.Uz kampove je, prema procjenama, još i nešto više od 6 milijuna kvadratnih metara i turističkog zemljišta.Kako 'stari' zakon iz 2010. godine nije uspio donijeti pomake u upravljanju tim zemljištem, izrađen je prijedlog novog zakona koji je u Hrvatskom saboru usvojen u prvom čitanju u siječnju ove godine, podsjetio je Banožić.

Ministarstvo državne imovine analiziralo je sve prijedloge iznesene u prvom čitanju i održalo više sastanaka s ministarstvima turizma te graditeljstva, Državnim odvjetništvom (DORH) i predstavnicima turističkog sektora kako bi konačni prijedlog zakona bio što kvalitetniji, pravičniji i provediv, poručio je. Pritom je, osim tehničkih poboljšanja zakonskog teksta, Banožić izdvojio bolje definiranje pojmova građevne čestice hotela, turističkog naselja i građevina, a koje su od velike važnosti za uređenje imovinsko-pravnih odnosa i provođenje zakona.

U konačnom je prijedlogu produljen i rok za izradu geodetskih elaborata za formiranje posebnih čestica za svaku građevinu koja je procijenjena u vrijednosti temeljnog kapitala u pretvorbi, i to sa 180 na 270 dana. Bitnom izmjenom Banožić je označio i što je "nedvojbeno propisano kako se za prostor postojećeg kampa u slučaju daljnje gradnje u tom kampu može ishoditi dozvola za gradnju i u slučaju kada je prostornim planom na tom prostoru planirano neka druga namjena", čime taj zakon postaje i formalno pravna osnova za ishođenje dozvola za gradnju u kampu.

Također je regulirano da će sadržaj ugovora o zakupu u kampu na turističkom zemljištu biti propisan uredbom, a preciznije je propisan i postupak provedbe elaborata, koji je pojednostavljen. Određeno je i da u slučaju upravnog spora to vodi upravni sud i samostalno utvrđuje činjenično stanje i druge postupke, a također se omogućava trgovačkim društvima, koji su propustili rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesija za turističko zemljište po starom zakonu, da pokrenu postupak za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa po novom zakonu.