c S
Dnevne novosti

Sabor danas o provedbi Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

23.04.2020 07:05 ZAGREB, 22. travnja 2020. (Hina) - Saborski zastupnici nastavljaju rad u četvrtak raspravom o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, kojim se definiraju mjerodavna tijela i njihove zadaće za njezinu provedbu te obveze izvješćivanja.
Zakonskim se prijedlogom utvrđuje tko provodi upravni, a tko inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe te se propisuju novčane kazne za nepoštovanje pojedinih odredaba. Njegovim donošenjem omogućit će se potpuna provedba Uredbe (EU) 2019/1021, stoji u obrazloženju.Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

Uvodi se Europska agencija za kemikalije (ECHA) u samu provedbu Uredbe (EU) 2019/1021 te se neke zadaće s Europske komisije prenose na tu agenciju zbog njezina stručnog znanja i iskustva u provedbi općeg zakonodavstva o kemikalijama i međunarodnim sporazumima o kemikalijama.

Uvodi se uloga Foruma za razmjenu informacija o provedbi, uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća / REACH Uredba i Uredbom (EU) 649/2012. Preinakom Uredbe ažurirane su ovlasti Europske komisije te su prilagođene odredbe o izvješćivanju i praćenju, navodi se, među ostalim, u obrazloženju.