c S
Dnevne novosti

Fina: "COVID score" - ocjenjivanja ugroženosti poslovanja tvrtki koje traže pomoć

24.04.2020 07:20 ZAGREB, 23. travnja 2020. (Hina) - Financijska agencija (Fina) je izradila "COVID score" - scoring sustav za ocjenu ugroženosti poslovnih subjekata uzrokovanih epidemijom koronavirusa, a radi bolje transparentnosti i praćenja učinaka mjera Vlade koje su namijenjene poduzetnicima, izvijestili su u četvrtak iz Fine. 
"COVID score kroz svoju jedinstvenu metodologiju ocjene ugroženosti, koja je jednaka za sve poslovne subjekte koji su se prijavili za mjere Vlade RH putem portala gospodarskemjere.fina.hr, osigurava objektivnost i transparentnost prilikom ocjenjivanja ugroženosti poslovanja", ističu iz Fine u priopćenju.

Kako bi se poduzetnicima pojednostavnio proces dokazivanja ugroženosti te smanjio trošak i uštedjelo vrijeme, poduzetnik koji je prijavio poslovni subjekt za mjere Vlade ne treba dodatno dostavljati dokumentaciju već se podaci uzimaju iz provjerenih službenih baza/izvora na temelju podataka koje je sam poduzetnik u uobičajenim procesima već jednom predao drugim državnim institucijama poput Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), objašnjavaju iz Fine. Napominju pritom da "COVID score" nije jedini kriterij za odobrenje mjera kod banaka, već će ga banka uzeti u obzir kao jedan od pokazatelja poslovanja kod odluke o dodjeli mjera.

Metodologija za "COVID score" će se prema potrebama kalibrirati, odnosno prilagođavati prema novonastalim uvjetima, ističu iz Fine.Fina je na svojim internet stranicama objavila i detalje metodologije za "COVID score", pri čemu uz ostalo navodi da scoring sustav ocjenjuje devet elemenata rizika koji mogu utjecati na likvidnost poduzetnika, a prvi je vrsta poslovnog subjekta.  

Drugi je score pretežite djelatnosti, pri čemu iz Fine objašnjavaju da je za svaku djelatnost napravljena procjena ugroženosti poslovanja prema razredu Nacionalne klasifikacije djelatnosti. Najviši stupanj pritom je dodijeljen je djelatnostima koje su najviše pogođene posljedicama COVID-a, poput turističkih i ugostiteljskih djelatnosti i prijevoza (kod kojih se može očekivati najveći pad poslovnih prihoda, viši od 90 posto), dok se manji utjecaj na pad prihoda može očekivati u dijelu prerađivačke industrije, dijelu trgovine i pojedinim uslužnim i obrazovnim djelatnostima koje mogu funkcionirati i na daljinu. Djelatnosti kod kojih je utjecaj COVID-a zanemariv ne dobivaju score prema djelatnosti, dok pojedine grane djelatnosti mogu ostvariti i dodatne prihode (čime ostvaruju negativne bodove), primjerice kurirske službe i internetske trgovine, objašnjavaju iz Fine.

Treći je element Fina rejting, pri čemu prioritet imaju poduzetnici čiji je kreditni rizik niži, prema procjeni za kreditni rejting Fine. Do daljnjega zadnji dostupni podaci o kreditnom rejtingu su temeljeni na financijskim izvješćima za 2018. te zadnje dostupnim informacijama o blokadama. Blokirani subjekti su četvrti element rizika koji se ocjenjuje, pri čemu se isključuju oni koji su u blokadi duljoj od 15 dana bili tijekom prošle godine, subjekti blokirani dulje od 15 dana od početka 2020. pa do početka primjene mjera imaju niži prioritet, a blokirani nakon početka mjera za suzbijanje epidemije ostvaruju viši prioritet.

Među elementima koji utječu na "COVID score" su i smanjenje broja zaposlenih, očekivani pad poslovnih prihoda u odnosu na ista lanjska razdoblja, projekcija likvidnosti (uz očekivana smanjenja zbog COVID-a). Osma i deveta točka - poduzetnici na listi neisplatitelja plaća odnosno listi neplaćanja poreza u prošloj godini - mogu biti eliminirajuće. Ukupni score može doseći maksimalno 700 bodova, a minimalno minus 100 (što je i eliminirajući kriterij).Ovisno o ukupnoj ocjeni poduzetnik se na "COVID score" skali može naći u jednoj od šest kategorija - negativno (manje od sto bodova - ne zadovoljava kriterije ili likvidnost nije ugrožena); poželjna (0 do 299 bodova - problemi s likvidnošću, ali povišen rizik u odobravanju zahtjeva); potrebno (300 do 394 boda - problemi s likvidnošću, ali srednji rizik u odobravanju zahtjeva); neophodno (395 do 449 bodova - problemi s likvidnošću, poslovanje ugroženo koronavirusom); kritično (450 do 574 boda - problemi s likvidnošću, poslovanje značajno ugroženo koronavirusom); vitalno (575 do 700 bodova - problemi s likvidnošću, nastavak poslovanja upitan zbog visokog utjecaja koronavirusa). 

Iz Fine napominju i kako se "COVID score" izračunava na dva načina - uključujući negativne informacije (točke 8. i 9. - neisplatitelji plaća ili neplatitelji poreza - koji su i eliminirajući kriteriji) i bez njihova uključivanja. Izračunati "COVID score" dostavlja se kreditnim institucijama, HBOR-u ili HAMAG-BICRO-u u obliku dvije zasebne vrijednosti, s uključujućim negativnim informacijama (eliminirajući kriteriji iz točki 8. i 9.) i bez njihova uključivanja te navedene institucije mogu same izabrati da li će eliminirajući kriterij uzeti u obzir u procesu odobravanja mjera, s obzirom na cjelokupnu sliku likvidnosti subjekta koji je vidljiv iz COVID score-a, objašnjavaju iz Fine.