c S
Dnevne novosti

Hanfa: Dodatne preporuke društvima za osiguranje za olakšanje položaja osiguranika

27.04.2020 07:20 ZAGREB, 24. travnja 2020. (Hina) - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdala je dodatne preporuke društvima za osiguranje koje se odnose i na olakšavanje položaja osiguranika, a što uz ostalo uključuje toleriranje kašnjenja plaćanja premije osiguranja, kao i nepoduzimanje mjera prisilne naplate.
Iz Hanfe u petak u priopćenju kažu da nastavljaju provoditi sve potrebne aktivnosti nadzora i proaktivnog pristupa kako bi društva za osiguranje nastavila održavati kontinuitet poslovanja u svim ključnim poslovnim procesima, pa su stoga nastavno na već izdane preporuke društvima za osiguranje izdali i dodatne preporuke.

Društva su tako upućena da nastave obavještavati potrošače o svim izvanrednim mjerama koje poduzimaju kao osiguratelji te o utjecaju tih mjera na njihov ugovorni odnos, kao i da nastave unaprjeđivati svoje digitalne mogućnosti i omogućavanje sklapanja ugovora na daljinu za sve vrste osiguranja, vodeći pri tom računa i o odredbama Zakona o zaštiti potrošača

Kako bi olakšala položaj osiguranicima, društvima za osiguranje je omogućeno da prilagode svoje interne akte i politike u pogledu izmjena ugovornih prava i obveza iz ugovora o osiguranju. Društva jednako tako mogu preispitati toleranciju na odgodu rokova plaćanja premije osiguranja, vodeći pri tome računa o svojem portfelju, poslovnim politikama i financijskoj poziciji, ističu iz Hanfe. Pritom preporučuju da kod životnog osiguranja mogu tolerirati kašnjenja plaćanja premije za do 180 dana klijentima koji su zapali u poteškoće s obzirom na izvanrednu situaciju. 

Nadalje, nakon isteka obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti mogu produžiti važenje tog osiguranja do najduže 30 dana, osim ako osiguratelj tri dana prije isteka tog osiguranja, primi obavijest ugovaratelja da neće produžiti navedeno osiguranje.Iz Hanfe savjetuju da se kod osiguranja kredita prilagode ugovorna prava i obveze u odnosu na mogućnosti moratorija kredita banaka, a posebno u slučajevima klijenata koji koriste moratorij u otplati kredita.

Preporučuju i da osiguravajuća društva kod ostalih neživotnih osiguranja preispitaju odgodu rokova plaćanja premije, posebice kod ugovora o osiguranju sklopljenog na više godina. Također, dana je preporuka da, u skladu s propisanim internim kriterijima, društva ne poduzimaju mjere prisilne naplate premije osiguranja prema onim ugovarateljima osiguranja koji su tu obvezu uredno podmirivali do 31. prosinca prošle godine, kao i preporuka toleriranja kašnjenja po osnovi ugovorenih zajmova i predujmova s osnova polica životnog osiguranja u otplati obroka do 180 dana, stoji u priopćenju.