c S
Dnevne novosti

Za tri mjeseca produženo trajanje posebnih okolnosti vezano za ovrhe

17.07.2020 07:31 NOVAC
ZAGREB, 16. srpnja 2020. (Hina) - Vlada je u četvrtak produžila do 18. listopada ove godine rok trajanja posebnih okolnosti koji se odnosi na zastoj u provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima građana i fizičkih osoba, kao i na provedbu svih ovršnih postupaka.

Kako je rekao potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, budući da je nedvojbeno da okolnosti uzrokovane pojavom bolesti Covid-19 i danas utječu na aktivnosti u RH, Vlada je donijela odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti do zaključno 18. listopada ove godine, i to rok trajanja posebnih okolnosti propisanih Zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima, odnosno dopunama tog zakona te Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Marić je podsjetio da su ti zakoni doneseni s ciljem olakšanja položaja fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe, kako bi lakše prebrodili ovo razdoblje koje nedvojbeno značajno utječe na njihovu financijsku situaciju, kao i kako bi se smanjila šteta nastala u gospodarskom poslovanju, zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih pojavom pandemije bolesti Covid-19.

Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima propisano je da Financijska agencija (Fina) zastaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike - građane i fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost ili se bave slobodnim zanimanjima.

Zakonom o interventnim mjerama o ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti propisano je da se za vrijeme trajanja tih okolnosti zastaje s postupanjem u svim ovršnim postupcima, osim propisanih izuzetaka. Zakonima je reguliran i zastoj tijeka zateznih kamata pa one ne tijeku za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, napomenuo je Marić.

Zakoni definiraju pojam posebnih okolnosti kao događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koji ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, dodao je.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković procjenjuje da do 18. listopada ovršenici i dužnici imaju privremeno vrijeme da reguliraju svoje odnose. Poziva sve koji su u nekom vjerovničko-dužničkom odnosu da svoje obveze izvršavaju, s obzirom da ovrha dužnika opterećuje i s dodatnim troškovima. "S ovog mjesta pozivam na savjesnost kod preuzimanja obveza i kod izvršavanja obveza", rekao je Bošnjaković.

Fina 18. travnja zastala s provedbom ovrhe nad sredstvima gotovo 245 tisuća fizičkih osoba

Fina je 18. travnja zastala s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima za ukupno 244.865 ovršenika fizičkih osoba. Tako se zastalo s provedbom 1.089.620 osnova za plaćanje,  a ukupan iznos nenaplaćenog duga ovršenika fizičkih osoba za koji se zastalo u provedbi ovrhe iznosi 23,9 milijardi kuna. U blokadi je i nadalje ostalo 8.015 ovršenika fizičkih osoba, budući da su u njihovim očevidnicima evidentirane ili tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, ili tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, ili  tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ili mjera osiguranja iz kaznenog postupka ili se radi o provedbi ovrhe po računu specifične namjene, pojašnjava se u odluci Vlade.

Do stupanja na snagu Zakona o interventnim mjerama utvrđeno je 105.184 aktivnih sudskih i javnobilježničkih ovršnih postupaka, uključujući i ovrhe na nekretninama, pokretninama i novčanim sredstvima građana i gospodarskih subjekata, navodi se između ostalog u odluci Vlade.