c S
Dnevne novosti

Usklađivanje Zakona o koncesijama s europskom direktivom

04.09.2020 07:10 ZAGREB, 3. rujna 2020. (Hina) - Vlada je sa sjednice u četvrtak u Sabor poslala Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama, kojima će se ostvariti usklađivanje s europskom direktivom o koncesijama te otkloniti razlozi o kojima je Europska komisija izvijestila u službenoj obavijesti.

Naime, u okviru uobičajene procedure Komisija je analizirala prenošenja direktive o koncesijama u nacionalno zakonodavstvo pa je putem službene opomene, odnosno povrede obavijestila Republiku  Hrvatsku o rezultatima evaluacije te zatražila preciznije određenje pojedinih odredbi Zakona o koncesijama, pri čemu važećim zakonom primjena direktivi i postupanje u okviru koncesijskih ugovora nije dovedeno u pitanje, izvijestio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić.

Stoga, radi usklađivanja s direktivom i otklanjanja uočenih manjkavosti na koje je ukazala Komisija, Marić je predložio usvajanje predmetnog zakona po hitnoj proceduri. Tako se predlaže izmjena definicije gospodarskog subjekta, preciziraju se odredbe o sukobu interesa osoba uključenih u postupak davanja koncesije, kao i svih koji mogu utjecati na tijek postupka davanja koncesija.

Nadalje, preciznije se određuju i ostali razlozi isključenja gospodarskog subjekta, odnosno slučajeva u kojima davatelj koncesije može isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije. Detaljnije se određuju i način izračuna nove procjene vrijednosti koncesije prilikom izmjena ugovora o koncesiji te se dorađuju odredbe o založnom pravu. Također, navodi Marić, izvršene su i manje intervencije vezane uz mogućnost podugovaranja, koje je propisano liberalnije od odredbi važećeg zakona, na način da uvjeti za podugovaranje više nisu zakonski propisani već su prepušteni slobodnim tržišnim uvjetima.

Pritom je važno navesti, kaže Marić, da je u okviru izmjena i dopuna izvršena dorada u dijelu koji se odnosi na način obračuna koncesijske naknade, što je provedeno i u suglasju s Državnim odvjetništvom, pri čemu se u osnovicu obračuna koncesijske naknade uključuju prihodi potkoncesionara i podugovaratelja. "Ovakvo normativno rješenje na ispravan način vrednuje koristi koje se stječu na koncesioniranom području te se omogućava ispravno vredovanje koncesijske naknade i onemogućava se izigravanje osnovnih načela i obaveza ugovora o koncesiji", ustvrdio je Marić.