c S
Dnevne novosti

HZZO uvrstio nove lijekove na osnovnu listu

30.09.2020 07:20 ZAGREB, 29. rujna 2020. (Hina) - Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) uvrstilo je na osnovnu listu nove lijekove za liječenje šećerne bolesti, karcinoma pluća, prostate i multiple skleroze.
Za liječenje šećerne bolesti uvršten je lijek koji je kombinacija inzulina, degludeka i asparta, za karcinom pluća - durvalumab, za karcinom prostate - apalutamid i za multiplu sklerozu – siponimod. Na dopunsku listu lijekova dodatno su stavljeni lijekovi za sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih događaja i za liječenje atopijskog dermatitisa, priopćio je HZZO u utorak.

Na liste lijekova stavljene su nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova. Uz neke su lijekove proširene indikacije za njihovu primjenu: za adjuvantno liječenje karcinoma dojke (trastuzumab emtanzin), za liječenje ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa (tocilizumab), za liječenje karcinoma pluća (osimertinib), za kućno liječenje hemofilije (emicizumab).

Novi iznosi limita za posebno skupe lijekove

Zbog epidemije koronavirusa tijekom koje je došlo do preraspodjele bolesnika između bolničkih zdravstvenih ustanova i primjene određenih posebno skupih lijekova, HZZO je izmijenio Odluku o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava bolničkih zdravstvenih ustanova. HZZO kontinuirano prati potrošnju posebno skupih lijekova te je kod donošenja novih limita za posebno skupe lijekove uzeta u obzir potrošnja od lipnja do kolovoza 2020.

Zbog potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe prihvaćeni su najpovoljniji ponuditelji za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite za razdoblje do 31. prosinca 2020. godine. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prihvaćena su dva ponuditelja u djelatnosti opće/obiteljske medicine, jedan ponuditelj u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, devet ponuditelja u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, te 15 ponuda privatnih praksi u djelatnosti zdravstvene njege u kući. U djelatnosti fizikalne terapije u kući prihvaćen je jedan ponuditelj, a u djelatnosti specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja prihvaćen je jedan ponuditelj.

Nastavak financiranja doktora medicine bez specijalizacije

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu, HZZO će i dalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga su donesene odluke o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom u 2020. godini, te je u prijedlog Liste prvenstva uvršteno 346 kandidata. Također se nastavlja financiranje rada pripravnika – doktora medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž na osnovu javnog natječaja iz 2020. godine.Svi pristigli zahtjevi zadovoljavaju formalne uvjete pa je u sustav financiranja pripravničkog staža uvršteno 47 kandidata, i to 39 doktora medicine, tri magistra farmacije i pet magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Nakon natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a sklopit će ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim subjektima HZZO-a.