c S
Dnevne novosti

Proračun EU-a: za odluku o uskrati europskih fondova potrebna kvalificirana većina

06.11.2020 07:10 BRUXELLES, 5. studenoga 2020. (Hina) - Kompromis postignut u četvrtak između Vijeća i Europskog parlamenta predviđa da je za odluku o uskrati europskih fondova zbog kršenja načela vladavine prava potrebno osigurati kvalificiranu većinu u Vijeću EU-a.
Na taj je način puno teže donijeti odluku o kažnjavanju neke članice u odnosu na prijedlog Komisije i na zahtjev Europskog parlamenta. Oni su predlagali da takva odluka stupa na snagu na prijedlog Komisije osim ako je protiv nje kvalificirana većina u Vijeću. To je tzv. obrnuta kvalificirana većina, što znači da za odluku nije potrebno okupiti kvalificiranu većinu, nego je kvalificirana većina potrebna za blokiranje odluke. To u praksi znači da zemlje koje su najveće zagovornice uvjetovanja vladavinom prava neće moći same izglasati odluku o kažnjavanju.

Pregovarači Vijeća EU-a i Europskog parlamenta postigli su u četvrtak kompromis o tome da se korištenje europskih fondova uvjetuje vladavinom prava, što je dosad bila jedna od ključnih zapreka za dogovor o sedmogodišnjem proračunu i planu za oporavak. Dio zemalja članica i dobar dio zastupnika Europskog parlamenta zauzimaju se za to da se sredstva iz europskog proračuna ne odobravaju zemljama koje krše načela vladavine prava i demokracije.

S druge strane, Mađarska i Poljska prijete da neće ratificirati odluku o vlastitim proračunskim sredstvima za proračun EU-a, što predstavlja jamstvo na temelju kojeg se Komisija može  zadužiti za 750 milijardi eura predviđenih za oporavak europskog gospodarstva od posljedica pandemije koronavirusa, ako odluka ne bude po njihovoj volji. Sada ostaje vidjeti kako će Budimpešta i Varšava reagirati na ovoj kompromis.

Kompromis također uključuje i rok unutar kojega Vijeće treba donijeti odluku o uskraćivanju sredstava. Komisija će, nakon što utvrdi postojanje kršenja načela vladavine prava, predložiti pokretanje mehanizma uvjetovanja, a Vijeće odluku treba donijeti u roku od mjesec dana, s mogućnošću da se to produlji na tri mjeseca. Ako odluka ne bude donesena u predviđenim rokovima Komisija može iskoristiti svoje ovlasti i zatražiti od Vijeća da na svoj dnevni red stavi glasanje o tome, a za to će biti potrebna obična većina zemalja članica.

Na tome su inzistirali pregovarači Europskog parlamenta želeći izbjeći da se takve odluke bez kraja odugovlače, što je slučaj s postupkom u okviru članka 7 Ugovora o EU-u. Taj postupak, koji u krajnjem slučaju predviđa oduzimanje prava glasa zemlji članici koja sustavno krši načela i vrijednosti EU-a, pokrenut je protiv Poljske i Mađarske ali bez ikakva rezultata, jer nikakvi rokovi nisu predviđeni.

Mehanizam vladavine prava, prema postignutom kompromisu, bit će moguće pokrenuti u slučajevima kada postoji "ozbiljan rizik za zdravo financijsko upravljanje proračunom EU-a ili za zaštitu financijskih interesa Unije na dovoljno izravan način". Pregovarači Europskog parlamenta zauzimali su se za puno širu primjenu toga mehanizma, što bi uključivalo sustavno kršenje vrijednosti EU-a i temeljnih prava. Postignuti kompromis sada trebaju formalno usvojiti Parlament i Vijeće EU-a, a trebao bi olakšati pregovore o VFO-u i planu za oporavak.

"Ovo je vrlo važna etapa u našim naporima da zaokružimo višegodišnji proračun i plan za oporavak. Ovaj mehanizam će pridonijeti boljoj zaštiti proračuna od kršenja vladavine prava koja vode prema lošoj uporabi europskih fondova", izjavio je njemački veleposlanik pri EU-u Michael Clauss, koji je u ime Vijeće pregovarao s pregovaračima Europskog parlamenta.