c S
Dnevne novosti

U ovoj godini u planu izrada Zakona o radu

04.01.2021 08:12 ZAGREB, 1. siječnja 2021. (Hina) - Jedan od prioriteta Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u ovoj godini je izrada Zakona o radu te u prvom kvartalu očekuju završetak započetih konzultacija sa socijalnim partnerima nakon čega će osnovati radnu skupinu za izradu samog zakona.
To je Ministarstvo u prošloj godini za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom isplatilo više od 7,5 milijardi kuna, a u razdoblju od ožujka do listopada prošle godine, mjerama je obuhvaćeno više od 600 tisuća radnika i više od 100 tisuća poslodavca. U Mjere aktivne politike zapošljavanja od siječnja do studenoga prošle godine uključilo je 18.239 osoba, za što je isplaćeno gotovo 730 milijun kuna, a za usklađivanje mirovina u prošloj je godini osigurano više od 500 milijuna kuna.

U planu Ministarstva za ovu godinu je i donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi kojim se planira odvojiti obiteljske centre od centara za socijalnu skrb, Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027, Nacionalnog plana za izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021-2027, Nacionalnog plana za razvoj socijalnih usluga 2021-2027 te Nacionalnog plana za prava djece 2021-2026. Tu je i izrada Nacionalnog plana zaštite na radu za razdoblje 2021.-2027, kao i Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021.- 2024., čije donošenje Ministarstvo očekuje u prvom kvartalu.

Ministarstvo ističe i usvajanje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. na Vladi te njegovo službeno podnošenje Europskoj komisiji. Tim bi se Programom Hrvatskoj stavilo na raspolaganje više od 14 milijardi kuna europskih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekte iz područja zapošljavanja, socijalne uključenosti, zdravstva i obrazovanja do kraja 2029. godine.

Ministarstvo će nastaviti s analizom postojećeg modela obiteljskih mirovina u cilju njihovog povećanja (3. studenoga 2020. godine osnovana je Radna skupina za preispitivanje modela obiteljske mirovine, sastavljena od predstavnika državnih tijela, socijalnih partnera, predstavnika umirovljenika te akademske zajednice). S današnjim danom na snagu je stupio Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe kojim je ta naknada utvrđena u iznosu od 800 kuna, s predviđenim usklađivanjem početkom svake kalendarske godine. Također, na snagu je stupila i Uredba o visini minimalne plaće, koja za 2021. godinu iznosi 4.250 kuna bruto.

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ključni prioritet Ministarstva hrvatskih branitelja i u ovoj godini bit će traganje za nestalim osobama u Domovinskome ratu - Hrvatska još uvijek traga za 1869 osoba. U prošloj godini to je Ministarstvo počelo graditi veteranske centre u Daruvaru, Sinju, Petrinji i Šibeniku (EU projekt vrijedan oko 330 milijuna kuna), stambeno je zbrinulo 460 stradalnika iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (dodijeljeno je 58 stanova te isplaćeno 168 stambenih kredita i 234 financijske potpore),  a nastavljena je izgradnja stanova u Dubrovniku i Imotskom, u koje se useljenje očekuje tijekom ove godine.

U procesu traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu provedeno je cjelovito terensko istraživanje i probna iskapanja na 72 lokacije na ranije okupiranim mjestima u Hrvatskoj, gdje su ekshumirani posmrtni ostaci 25 osoba. Identificirano je ukupno šest osoba, među kojima su četvorica hrvatskih branitelja ekshumirana iz masovne grobnice u Marincima otkrivene nakon 28 godina.

Donesen je Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta s ciljem očuvanja sjećanja na žrtvu Vukovara i poticanja aktivnosti usmjerenih društvenom razvoju vukovarskog područja.U ovoj godini u planu je proširenje preventivnih sistematskih pregleda uvođenjem novih dijagnostičkih postupaka te razvijanje modela palijativnog zbrinjavanja, a nastavlja se provedba projekta Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog. Taj se projekt financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (85 posto), do sada je obrađeno više od 50 posto gradiva, a završetak projekta očekuje se krajem lipnja 2023. godine.

Iz Ministarstva najavljuju da će u saborsku proceduru uputiti izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koje se prvenstveno odnose na ubrzavanje ostvarivanja statusa HRVI.

Ured za demografiju i mlade

Prošle je godine poveća maksimalni iznos naknade plaće za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje - sa 120 posto na 170 posto proračunske osnovice mjesečno - sa dosadašnjeg limita od 3.991,20 kuna na 5.654,20 kuna, a znatna su sredstva uložena za održavanje i razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja. Središnji državni ured za demografiju i mlade uz to razvio je i uspostavio sustav e-Dječja kartica i mobilnu aplikaciju Mudrica kojom roditelji s djecom mogu ostvariti različite popuste i pogodnosti (financijske uštede) kod ugovornih partnera Ureda iz javnog i privatnog sektora.

U ovoj godini najavljuju daljnji razvoj aplikacije, izradu Nacrta nacionalnog programa za mlade koji će obuhvatiti sva značajna prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade, izmjene i dopune Zakona o savjetima mladih kojima je cilj povećanje uključenosti mladih u rad savjeta mladih te poticanje angažmana mladih za sudjelovanje u procesima donošenja odluka na razini lokalne i regionalne samouprave. Planiraju i objavu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu s ciljem osiguravanja provedbe aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i probleme mladih te utječu na povećanje kvalitete njihova života.