c S
Dnevne novosti

Fina će pratiti i izvješćivati o učincima pandemije i mjerama pomoći - javna rasprava

05.01.2021 08:10 ZAGREB, 4. siječnja 2021. (Hina) - Financijska agencija će uspostaviti i voditi izvještajni sustav radi praćenja učinka pandemije koronavirusa na gospodarstvo i živote građana Hrvatske, kao i mjerama pomoći gospodarstvu, a izvještaje o tomu će sastavljati najmanje tromjesečno, prijedlog je uredbe koju je Ministarstvo financija uputilo u javnu raspravu. 
Ministarstvo je u ponedjeljak na portalu eSavjetovanje objavilo prijedlog uredbe o praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa i mjera za pomoć gospodarstvu, o čemu će javna rasprava trajati do 11. siječnja. Tom bi uredbom Fina bila ovlaštena uspostaviti izvještajni sustav koji bi omogućavao sagledavanje pogođenosti gospodarskih subjekata i fizičkih osoba pandemijom koronavirusa. Stoga bi Fina bila ovlaštena prikupljati i obrađivati sve podatke nužne za praćenje učinaka pandemije, uključujući podatke kojima već raspolaže, te podatke od banaka, financijskih institucija (npr. osiguravajućih društava, leasing kuća, faktoring društava i sl.), Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) te ostalih tijela i ustanova koje vode relevantne evidencije. Informacije o tim institucijama te vrstu i opseg tih podataka Fina će biti dužna javno objaviti na svojim internetskim stranicama.

Svi obuhvaćeni uredbom razmjenjivali bi podatke s kojima raspolažu za razdoblje od 1. travnja 2020 godine. "Time se osigurava obuhvat relevantnih podataka od početka pandemije koronavirusa te posljedično omogućuje kvalitetno praćenje učinaka kako pandemije koronavirusa, tako i mjera Vlade RH za očuvanje razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti", objašnjenje je Ministarstva financija. Predložena uredba precizira i koje su podatke kreditne i financijske institucije dužne dostaviti Fini - o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa, i to o aktivnim mjerama, o odbijenim zahtjevima i o isteklim mjerama. Također će, na zahtjev Fine, biti dužne dostaviti i podatke o prometu po transakcijskim računima gospodarskih subjekata koji su im klijenti.

Fina će, uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke (HNB) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odlukom propisati oblik, sadržaj te način i rokove dostavljanja tih informacija. Uredbom bi također bila propisana i obveza Fini da postupa s prikupljenim podacima u skladu s propisima koji uređuju zaštitu te vrste podataka. Dostava podataka Fini sukladno uredbi ne bi se smatrala povredom bankovne, porezne i drugih tajni."Na taj način se utvrđuje zakonska osnova za dostavu podataka koji se smatraju bankovnom, poreznom ili drugom tajnom čime se omogućava nesmetan protok svih potrebnih podataka između propisanih dionika te se osigurava zaštita tih podataka", objašnjavaju iz resora financija. 

Covid score - jedinstvena ocjena pogođenosti pandemijom 

Na temelju prikupljenih i obrađenih podataka, Fina će izrađivati tzv. covid score - jedinstvenu ocjenu pogođenosti okolnostima nastalim zbog pandemije koronavirusa, a morat će javno objaviti i metodologiju izrade covid scorea. Uredbom bi se propisalo i u kojim slučajevima se dostava covid scorea neće, a u kojima će se naplaćivati po cjeniku koji će donijeti Fina. Također se regulira i da Fina uspostavlja i vodi portal "Mjere", online platformu putem koje je moguće podnijeti prijavu na mjere za pomoć gospodarstvu i putem koje se osigurava i omogućuje izvještajni sustav za praćenje realizacije tih mjera. Tijela državne uprave i druge institucije uključene u provedbu mjera Vlade za pomoć gospodarstvu zbog pandemije koronavirusa bit će dužna Fini dostaviti popis mjera iz svoje nadležnosti koje su pogodne za prijavu putem portala Mjere, kao i izvještaj o mjerama koje nisu pogodne za prijavu putem tog portala ili za koje već postoji mogućnost elektroničke prijave putem drugog kanala i to najmanje jednom tjedno.

Obveznici poreza na dobit, osim onih koje nadziru HNB i Hanfa, bili bi dužni Fini dostaviti kvartalne financijske izvještaje, i to najkasnije u roku od 20 dana po isteku tromjesečja. Dostavom financijskih izvještaja u kraćim intervalima omogućuje se pravovremen uvid u utjecaj pandemije na gospodarstvo, kao i učinke mjera Vlade za očuvanje razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti, obrazlažu iz Ministarstva financija.

Izvješće o učincima pandemije najmanje tromjesečno

Temeljem obrađenih prikupljenih podataka, Fina bi najmanje jednom u razdoblju od tri mjeseca bila obvezna sastavljati "izvještaje o učincima pandemije koronavirusa na gospodarstvo i živote građana Hrvatske te ih dostavljati Vladi, HNB-u i drugim nadležnim tijelima i institucijama". Izvještaj bi se dostavili i svim kreditnim i financijskim institucijama koje su odobrile neku od covid mjera i te su mjere još aktivne. "Uspostavljanjem takvog centraliziranog sustava izvještavanja omogućit će se učinkovito praćenje učinaka mjera, te olakšati nadzor i sprječavanje zloupotreba", smatraju u Ministarstvu financija.