c S
Dnevne novosti

Manje naknade za okoliš za motorna vozila

08.01.2021 07:15 ZAGREB, 7. siječnja 2021. (Hina) - Vlada je u četvrtak donijela uredbu kojom se smanjuju iznosi posebne naknade za okoliš koja se plaća prilikom registracije vozila - za sva motorna vozila za pet postotnih bodova, 50 posto za ona na hibridni pogon i sto posto za električna vozila, a procjenjena ušteda za građane i gospodarstvo je 10 milijuna kuna.
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić objasnio je kako se ta izmjena uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon donosi sukladno akcijskom planu za smanjenje neoporezivih i parafiskalnim davanja iz 2020. godine. "Uredbom je predloženo smanjenje iznosa posebne naknade koja se plaća pri registraciji vozila odnosno predviđeno je smanjenje jediničnog iznosa za pet postotnih bodova za sve obveznike. Također, predviđeno je smanjiti jedinične naknade za vozila na hibridni pogon za 50 posto te dodatno u potpunosti osloboditi obveze plaćanja posebne naknade vozila na električni ili alternativni pogon", istaknuo je Ćorić. 

Na taj će se način, kaže, rasteretiti građani i gospodarski sektor u procijenjenom iznosu od 10 milijuna kuna   Vlada je Saboru uputila i prijedlog izmjena Zakona o energetskoj učinkovitosti, kojim se hrvatski zakonodavni okvir usklađuje s izmjenama regulatornog okvira EU u području energetske učinkovitosti. "Zakonom se uvode novi ciljevi vezano uz energetsku učinkovitost do 2030. godine te se dodatno utvrđuju načini za postizanje tih ciljeva, kombinacijom sustava obveza energetske učinkovitosti i alternativnih mjera politike", rekao je ministar Ćorić.

Uvodi se i obveza planiranja i izvještavanja, uz prvenstveno uvažavanje načela energetske učinkovitosti, a ministar ističe kako se uvodi i obveza da se prilikom oblikovanja politike energetske učinkovitosti uzimaju u obzir potrebe za ublažavanjem energetskog siromaštva. Uz to, regulira se i pravo na jasnu i transparentnu informaciju o obračunu i potrošnji električne energije, prirodnog plina, toplinske energije i potrošnje tople vode, naveo je Ćorić.

Ukupni prihodi naknada od koncesija u 2019. bili 1,067 milijardi kunaVlada je izviještena i o provedenoj politici koncesija za 2019. godinu u kojoj su, po riječima potpredsjednika Vlade i ministra financija Zdravka Marića, ukupni prihodi od naknada od koncesija iznosili 1,067 milijardi kuna, što je smanjenje od 19,2 posto u odnosu na 2018. godinu. Taj pad prihoda od koncesija Marić ponajprije obrazlaže smanjenjenjem prihoda od naknada za telekomunikacije, a zbog promjena regulatornog okvira.

Na zadnji dan 2019. godine ukupno aktivnih ugovora u registru koncesija je bilo 8.613, što je 465 manje nego godinu ranije, a ministar obrazlaže kako je na to smanjenje utjecalo smanjenje broja ugovora iz područja komunalne djelatnosti, korištenja voda i zdravstva. Davatelji koncesija su tijekom 2019. objavili 447 novih postupaka davanja koncesija, a planirali su sklopiti 462 nova ugovora, rekao je Marić.