c S
Dnevne novosti

Derenčinović, Kušan i Mrčela troje kandidata za suca pri Europskom sudu za ljudska prava

15.01.2021 07:25 ZAGREB, 14. siječnja 2021. (Hina) - Vlada RH je na zatvorenom dijelu sjednice, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, predložila tri kandidata RH za suca pri Europskom sudu za ljudska prava: Davora Derenčinovića, Lovorku Kušan i Marina Mrčelu.
Zlata Đurđević predložena je za izbor pričuvne kandidatkinje, priopćeno je iz Vlade RH. Za kandidata Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske unije predlaže se Siniša Rodin, a Tamara Ćapeta za nezavisnog odvjetnika Suda pri Sudu Europske unije, za mandatno razdoblje od 7. listopada 2021. do 7. listopada 2027., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju te se prijedlozi upućuju u Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora na mišljenje sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.

Darko Horvat razriješen je dužnosti supredsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade RH i Vlade Ukrajine, a novim je supredsjedateljem imenovan Tomislav Ćorić. Također, Darko Horvat razriješen je dužnosti člana Glavne skupštine društva Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d., a novim je članom koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske imenovan Tomislav Ćorić.

Lidija Brković razriješena je pa ponovno imenovana glavnom ravnateljicom Državnog zavoda za statistiku, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju koji je provelo Ministarstvo pravosuđa i uprave, na razdoblje od pet godina, sukladno Zakonu o službenoj statistici.

Zbog isteka mandata razriješen je dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mario Šiljeg, Anja Bagarić, Marko Markić, Ana Zorić, Josip Borić, Luka Burilović i  Neven Voća.Mario Šiljeg ponovno je imenovan predsjednikom Upravnog odbora Fonda, a članovima su imenovani Anja Bagarić, Marko Markić, Ines Špirić, Josip Borić, Luka Burilović i Neven Voća, kao predstavnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša, za poslove energetike, za poslove financija, Hrvatskoga sabora, Hrvatske gospodarske komore te predstavnika iz redova stručnjaka u području zaštite okoliša.

Radi isteka mandata s danom 18. siječnja 2021. razriješen je ravnatelj Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija Mario Miljavac te je ponovno imenovan u novom mandatnom razdoblju, s danom 19. siječnja 2021. Državnoj službenici Tanji Milović ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika glavne ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, jer joj ovlaštenje ističe 24. siječnja 2021., do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika glavne ravnateljice, a najduže do šest mjeseci, stoji u priopćenju.