c S
Dnevne novosti

Sabor danas o izmjenama Zakona o zaštiti od buke

22.01.2021 07:25 ZAGREB, 21. siječnja 2021. (Hina) - Sabor će u petak nastaviti rad raspravom o izmjenama Zakona o zaštiti od buke.

Tim se izmjenama definira usklađivanje strateških karata buke i akcijskih planova s izmjenama u prostoru, odnosno njihovo revidiranje u slučaju veće promjene koja utječe na postojeće stanje buke. Nadalje, predloženim zakonom se dopunjuju odredbe vrijedećeg zakona na način da upravne poslove u prvom stupnju, obavlja upravno tijelo županije nadležno za poslove gospodarstva koje ne može izdati rješenje o ispunjavanju minimalno-tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti dok Ministarstvo zdravstva ne utvrdi jesu li u objektu provedene mjere zaštite od buke.

Predloženim zakonom izvršena je nomotehnička dorada odredbe o nadležnosti komunalnog redarstva u provedbi zakona, a uvodi se novčana kazna za prekršaj odgovorne osobe u pravnoj osobi, stoji u obrazloženju. Uvodi se i novi pojam "repozitorij podataka" koji je definiran kao informacijski sustav kojim upravlja Europska agencija za okoliš i koji sadržava informacije i podatke o buci iz okoliša koji su stavljeni na raspolaganje putem nacionalnog tijela za izvješćivanje i razmjenu podataka. 

Sjednica počinje u petak u 9,30 sati, a uobičajenog glasovanja petkom neće biti.