c S
Dnevne novosti

Autorska prava: Komisija pokrenula postupak protiv većine članica EU-a, među njima i RH

27.07.2021 07:15 BRUXELLES, 26. srpnja 2021. (Hina) - Europska komisija u ponedjeljak je poslala službene opomene većini država članica, a među njima je Hrvatska, zbog kašnjenja u prenošenju dviju direktiva o autorskim pravima u nacionalna zakonodavstva.

Komisija je od 22 države članice zatražila da joj dostave informacije o tome kako su pravila iz Direktive o autorskim pravima uvedena u njihovo nacionalno zakonodavstvo. Te su informacije zatražene od  Austrije, Belgije, Bugarske, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Grčke, Španjolske, Finske, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije, Litve, Luksemburga, Latvije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Švedske, Slovenije i Slovačke.

Iste informacije Komisija je zatražila od 21 članice u vezi s Direktivom o internetskim televizijskim i radijskim programima. Riječ je istim državama članicama koje su dobile opomenu i za prvu direktivu, jedino je Danska izostavljena. 

Slanje službenih opomena prvi je korak u pokretanju postupka zbog povrede prava EU-a. Nakon službenih opomena može uslijediti obrazloženo mišljenje, a ako se ni time ne postigne željeni rezultat, slijedi tužba pred Sudom EU-a.

Cilj dviju direktiva donesenih 2019. godine jest modernizirati pravila EU-a o autorskim pravima i omogućiti potrošačima i autorima da maksimalno iskoriste digitalni svijet. Te direktive trebale bi ojačati položaj kreativnih industrija, omogućiti veće korištenje digitalnih usluga u osnovnim područjima društva i olakšati distribuciju radijskih i televizijskih programa diljem EU-a. Rok za prijenos ovih direktiva u nacionalno zakonodavstvo bio je 7. lipnja 2021. Opomenute države članice sada imaju dva mjeseca da odgovore na pisma i poduzmu potrebne mjere.U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora, Komisija može odlučiti izdati obrazložena mišljenja.