c S
Dnevne novosti

Sabor danas o izmjenama Zakona o cestama

25.11.2021 07:20 ZAGREB, 24. studenoga 2021. (Hina) - Zastupnici Hrvatskog sabora s radom nastavljaju danas raspravom o Prijedlogu izmjena Zakona o cestama kojim se uvodi značajna novina i izrijekom propisuje da su sve fizičke i pravne osobe koje koriste cestovno zemljište dužne plaćati naknadu i kada nije sklopljen ugovor.

S obzirom na to da se u slučaju korištenja bez ugovora ostvaruju pretpostavke stjecanja bez osnove, naplata bi se izvršila na temelju računa, kojeg za izvršenu isporuku, u smislu propisa koji uređuju oporezivanje, izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar.

Uvodi se još jedna značajna novina - da korisnici ili posjednici pratećih uslužnih objekata izgrađenih na cestovnom zemljištu temeljem valjanih pravnih osnova do 1. siječnja 1997., mogu steći pravo korištenja cestovnog zemljišta izravnim ugovaranjem, ako u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona, pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionaru, postave zahtjev za sklapanje ugovora.

Ta dva nova instituta pokazala su se kao obvezatno nužna, zato što je upravo izostanak tih normi omogućavao korisnicima ili posjednicima uslužnih objekata izgrađenih na cestovnom zemljištu, korištenje predmetnih objekata, budući da, sukladno postojećim propisima, nisu mogli zakonito sklopiti ugovor izravnim ugovaranjem, a također, nisu bili voljni dobrovoljno prepustiti posjed objekta upravitelju javne ceste, kako bi se daljnje korištenje uspostavilo javnim nadmetanjem.

Time se na strani upravitelja javne ceste stvaralo više milijunsko nepodmireno potraživanje koje se moglo ostvariti tužbama u dugotrajnim parničnim postupcima, za vrijeme kojih bi kamata višestruko premašila glavnicu pa i u slučaju pravomoćne presude, potraživanje više ne bi bilo naplativo. Tako je nastajala znatna šteta na strani upravljača javnom cestom, budući da je bio dužan održavati cestovno zemljište, a istovremeno nije bio u mogućnosti naplatiti korištenje cestovnog zemljišta, što je bio slučaj posebno na autocesti A3 Bregana-Lipovac, navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga.

Precizno će se propisati za vozila kojih hitnih službi se korištenje autocesta i objekata s naplatom ne naplaćuje, što će omogućiti upraviteljima autocesta i objekata s naplatom cestarine ujednačeno postupanje prema tim korisnicima. Izbjeći će se mogućnost diskriminacije poduzetnika na tržištu, tako da će svi poduzetnici imati obvezu plaćanja naknade za osnivanje prava građenja i prava služnosti na javnoj cesti. Omogućit će se efikasnije sankcije prema korisnicima javnih cesta koji ne poštuju odredbe Zakona o cestama o plaćanju cestarine za korištenje autocesta i objekata za koje je uvedena naplata cestarine, stoji, među ostalim, u obrazloženju zakonskog prijedloga.