c S
Dnevne novosti

Sabor zasjeda od danas, raspravlja o zaštiti zviždača, izmjenama Stečajnog zakona

25.01.2022 07:25 ZAGREB, 24. siječnja 2022. (Hina) - Hrvatski sabor ovoga će tjedna zasjedanje početi dan ranije, danas umjesto u srijedu, i to raspravom o novom Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, odnosno zviždača, a raspravljat će i o izmjenama Stečajnog zakona.

Cilj Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, poručuju iz resornog Ministarstva pravosuđa, učinkovita je zaštita prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.

Novim zakonom u hrvatskoj se u zakonodavstvo preuzima EU Direktiva 2019/1937, kojom se želi ohrabriti građane da prijavljuju kršenja zakona i propisa koje uoče u svojim radnim sredinama, ali i osigurati zviždačima bolju zaštitu. Direktiva propisuje jasne mehanizme i obveze za poslodavca i tijela javne vlasti u zaštiti zviždača.

Prema novom zakonu, zviždači će uočene nepravilnosti moći prijaviti povjerljivoj osobi na svom radnom mjestu ili izravno pučkom pravobranitelju.

Zviždačima pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete, zaštitu identiteta

Predloženi zakon, istaknuo je resorni ministar Ivan Malenica, jamči zaštitu zviždača neovisno o kanalu prijavljivanja te izričito propisuje da osobe koje su anonimno prijavile, ali im je naknadno utvrđen identitet, imaju isti status kao i prijavitelji koji su odmah otkrili identitet.

Ministar navodi i da će novi zakon osigurati zaštitu ne samo osobama koje su u radnom odnosu, već i širokom krugu osoba kao što su volonteri, studenti, osobe angažirane putem ugovora o djelu, osoba koje sudjeluju u postupcima javne nabave, odnosno osobama koje su na drugi način povezane s poslodavcima. Zviždači će, kaže, i dalje imati pravo na sudsku zaštitu, na naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Zastupnike u utorak čeka poprilično posla, osim spomenutog zakona raspravit će i izmjene Zakona o stečaju potrošača.

Preventiva na gospodarstvenike da izbjegnu stečaj

Njime se želi preventivno djelovati na gospodarske subjekte kako bi izbjegli stečaj, Vlada, naime, predlaže uspostavu sustava ranog upozoravanja koji će signalizirati dužnicima u financijskim problemima da trebaju djelovati bez odgađanja kako bi se izbjegao stečaj te kako bi na vrijeme mogli pristupiti restrukturiranju.Upozorenja bi, prema Vladinu prijedlogu, slali Ministarstvo financija, Porezna uprava i revizori.

Predloženo je i jednostavnije donošenje plana restrukturiranja te uspostava sustava za prikupljanje i praćenje podataka o stečaju.Vlada želi unaprijediti i pravni okvir za stečajne upravitelje, i to uspostavom restriktivnijih ulaza u profesiju, pojačanim početnim i kontinuiranog stručnim usavršavanjem.  

Vladinim prijedlogom izmjena Stečajnog zakona poboljšava se i položaj radnika u stečajnom postupku jer će se, među ostalim, osigurati da stečajni upravitelj, odnosno sud na vrijeme obavijeste HZZO o stečaju, a kako prava radnika iz zdravstvenog osiguranja ne bi bila dovedena u pitanje.Previđeno je da taj Zakon na snagu stupi 31. ožujka ove godine.

Sabor će u utorak raspraviti i izmjene Zakona o sudskom registru i o trgovačkim društvima, srijeda je rezervirana za izmjene Zakona o tržištu rada, a četvrtak za izjašnjavanje o amandmanima podnijetima na ranije raspravljene zakone. U petak će se o svemu tome glasovati.