c S
Dnevne novosti

Vrhovni sud RH odbio žalbu zamjenika glavne državne odvjetnice RH protiv odluke Državnoodvjetničkog vijeća

04.05.2022 07:25 Vrhovni je sud postupao u okviru svoje mjerodavnosti kao drugostupanjsko tijelo u postupku za stegovnu odgovornost zamjenika državnih odvjetnika. Odbio je žalbu zamjenika glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske protiv prvostupanjskog rješenja Državnoodvjetničkog vijeća (dalje: DOV). Prvostupanjskim je rješenjem produljeno privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice na rok od daljnja tri mjeseca.

DOV je, postupajući u povodu zahtjeva glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, odlučilo 12. travnja 2022. produljiti privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnosti zamjenika glavne državne odvjetnice na rok od daljnja tri mjeseca (o prijašnjoj odluci DOV-a obavijestili smo 13. listopada 2021.). DOV je 28. travnja 2021. donijelo odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv zamjenika glavne državne odvjetnice. Stegovni je postupak u tijeku.

Vrhovni sud smatra da je odluka DOV-a vijeća pravilno obrazložena. Zakon propisuje da zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali to ujedno znači da to toga i ne mora doći. Međutim, do privremenog udaljenja će doći ako doista za vrijeme trajanja stegovnog postupka nije moguće redovno obavljanje dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice, uz ispunjenje ostalih uvjeta (predložena kazna razrješenja u stegovnom postupku i prijedlog za privremeno udaljenje). Te pretpostavke su ispunjene. U odluci DOV-a izneseni su razlozi razmjernosti i opravdanosti privremenog udaljenja zamjenika glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske. Izneseni razlozi se mogu sažeti kao „neprimjeren vanjski utjecaj“ i „permanentno stanje potencijalnog sukoba interesa“. Stegovni postupak se vodi zbog ponašanja (članstva u jednoj udruzi) koje je, navodno, suprotno temeljenim načelima Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Time je, navodno, nanesena šteta ugledu državnog odvjetništva ili državnoodvjetničke dužnosti. Vrhovni je sud ocijenio da je odluka DOV-a zasnovana na zakonom propisanim pretpostavkama za ovu mjeru i ovaj stadij postupka. Međutim, ona nije i ne može biti temelj za konačnu odluku o stegovnoj odgovornosti. Odluka o stegovnoj odgovornosti mora biti zasnovana na bitno strožim pretpostavkama te o njoj još nije pravomoćno odlučeno (jer je odluka DOV-a ukinuta i predmet vraćen na ponovni postupak o čemu je Vrhovni sud RH obavijestio 5. travnja 2022.).

Detaljnije na poveznici:

I Kž SODO 2/2022-2