c S
Dnevne novosti

Međunarodna konferencija „Kultura integriteta – jačanje prevencije korupcije“

25.05.2022 07:25 ŠIBENIK, 24. svibnja 2022. (Hina) - Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica poručio je na konferenciji "Kultura integriteta - jačanje prevencije korupcije" da se korupcija ne može rješavati samo represijom, istaknuvši prevenciju i izgradnju kulture integriteta koja podiže svijest o važnosti borbe protiv korupcije.

"Korupcija nije jednoznačan problem i ne može se rješavati samo unutar pravosuđa - represivnim alatima. Represijom rješavamo posljedice, prevencijom rješavamo uzroke, a izgradnjom kulture integriteta podižemo svijest o važnosti borbe protiv korupcije", rekao je Malenica.

Međunarodna konferencija "Kultura integriteta - jačanje prevencije korupcije" održana je jučer i danas u Šibeniku u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave i Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, a sudjelovali su ministri iz šest zemalja Jugoistočne Europe, ravnatelji antikorupcijskih agencija, predstavnici međunarodnih organizacija i udruga koje su posvećene borbi protiv korupcije.

Ministar Malenica istaknuo je da su osobni integritet, društveni integritet i institucijski integritet nedjeljivi jedan od drugoga, priopćeno je iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

"Osobni integritet kao vrijednosti koje kao pojedinci prihvaćamo, društveni integritet kao vrijednosti za koje se kao društvo zalažemo i institucijski integritet kao vrijednosti koje kao država gradimo. Ta tri elementa moraju biti izgrađena u dijalogu i suradnji država, međunarodnih institucija i civilnoga društva", rekao je Malenica.

Jedan od zaključaka konferencije je da, iako je u državama Jugoistočne Europe zabilježen napredak u procesuiranju koruptivnih djela, postoji stalna potreba za reevaluacijom i unaprjeđenjem borbe protiv korupcije.

Zaključeno je i da je jačanje integriteta jedan od kamena temeljaca u prevenciji korupcije.

"Jaka preventivna komponenta koja uključuje transparentnost, pristup informacijama, antikorupcijske edukacije, zaštita zviždača trebaju biti u fokusu nacionalnih antikorupcijskih strategija", navodi Ministarstvo.

Istaknuta je i važnost Konvencije UN-a protiv korupcije (UNCAC) kao najopsežnijeg pravno obvezujućeg i univerzalnog instrumenta borbe protiv korupcije, ali i važnost konvencija Vijeća Europe o korupciji, kao i rad antikorupcijskog Vijeća Europe – GRECO-a.

"Te mehanizme države bi trebale osnaživati međunarodnom i bilateralnom suradnjom kroz organizacije poput Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI)", zaključeno je.

Jedan od zaključaka je i da civilno društvo i akademska zajednica imaju značajnu ulogu u borbi protiv korupcije i predstavljaju dodanu vrijednost antikorupcijskim politikama, kao i da je ključ uspjeha antikorupcijskih strateških dokumenata u njihovoj implementaciji, a u borbu protiv korupcije treba uključiti sve građane.

Ambasador Uglješa Zvekić iz Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala istaknuo je potrebu za stalnim ažuriranjem kako međunarodnih konvencija tako i nacionalnog zakonodavstva, a Walter Kemp iz iste inicijative istaknuo je važnost suradnje između država, institucija i civilnoga društva u borbi protiv korupcije.

"Zajedničkom suradnjom između ministarstava, antikorupcijskih agencija i civilnoga društva mogu se napraviti iskoraci u borbi protiv korupcije. U kulturi integriteta treba tražiti zajednički odgovor", naglasio je Kemp.