c S
Dnevne novosti

Izmjenama zakona o DKOMHR regulirana i naknada plaće nakon prestanka dužnosti

29.01.2021 07:25 ZAGREB, 28. siječnja 2021. (Hina) - Vlada je u četvrtak predložila izmjene Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, kojima regulira i visinu naknade plaće članova Komisije nakon prestanka obnašanja dužnosti pa će tako, ako su na dužnosti bili najmanje godinu dana, imati pravo na punu plaću šest mjeseci od prestanka dužnosti, a sljedećih šest na polovinu plaće. 
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić podsjetio je da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOMHR) samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. U trenutno važećem zakonu, zbog određenih pravnih praznina, u praksi su se pojavile dvojbe i različita tumačenja u pogledu imenovanja i razrješenja članova Komisije i njihovim radnopravnim statustom.

Stoga se predloženim izmjenama reguliraju osnovna prava članova Komisije, poput prava na godišnji odmor, bolovanje, naknadu troškova prijevoza, kao i druga prava, primjerice na naknadu plaće nakon prestanka odnašanja dužnosti, prava povratka na rad u državnom i javnom sektoru, kao i povratka na rad u privatnom sektoru, obrazložio je Ćorić.

Tako se predloženim izmjenama regulira da članovi DKOMHR-a, koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti, a do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, prvih šest mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti imaju pravu na naknadu pune plaće, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu polovice plaće. Ako su dužnost člana Komisije obnašali manje od jedne godine, a više od tri mjeseca, nakon prestanka obnašanja dužnosti tri će mjeseca imati pravo na naknadu pune plaće, a sljedeća tri naknadu u visini 50 posto plaće koju ostvaruje član Državne komisije na toj dužnosti.

Predloženim se zakonom reguliraju i slučajevi u kojima zamjenik predsjednika Državne komisije mijenja predsjednika kako bi se osigurao kontinuirani rad tijela.Državna komisija ima devet članova od kojih je jedan predsjednik, a dva su zamjenici predsjednika. Njih imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade, i to na razdoblje od pet godina s mogućnošću još jednog imenovanja.Zakonske izmjene preciziraju da će predsjednika Komisije u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamijeniti zamjenik predsjednika kojeg je odredio sam predsjednik Državne komisije, a ako nitko nije određen, zamjenik koji je ranije imenovan na dužnost. 
U slučaju prestanka mandata predsjednika Državne komisije, dužnost predsjednika će do imenovanja novog obnašati zamjenik koji je ranije imenovan na dužnost, a ako su oba imenovana istog dana onda onaj s duljim radnim iskustvom u području javne nabave.

Također propisuje se i način odabir kandidata i uvjeti pod kojima Vlada može imenovati vršitelja dužnosti člana Komisije. Tako će Vlada moći imenovati vršitelja dužnosti člana u slučaju kada po prestanku mandata člana Hrvatski sabor nije imenovao novog člana Državne komisije, kao i u slučaju opravdane spriječenosti u obnašanju dužnosti člana duljem od tri mjeseca, poput dugotrajnog bolovanja ili rodiljnog ili roditeljskog dopusta. U tim slučajevima Vlada može imenovati vršitelja dužnosti do povratka člana, a najdulje na rok od 12 mjeseci (u slučaju opravdane spriječnosti s mogućnošću još jednog imenovanja).