c S
Dnevne novosti

Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

01.07.2022 07:30 LAPTOP
ZAGREB, 30. lipnja 2022. (Hina) - Novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koji je Vlada uputila u saborsku proceduru sa sjednice u četvrtak, unaprjeđuje se pravni i financijski okvir sustava visokog obrazovanja te znanstvene odnosno umjetničke djelatnosti u funkciji visokog obrazovanja.

"Novim Zakonom želimo ojačati sustav visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, njegove institucijske kapacitete te uskladiti njegova obilježja s načelima i zadacima Europskog prostora visokog obrazovanja, Europskog prostora obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora", rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Funkcionalan i kvalitetan sustav visokog obrazovanja i znanosti usklađen sa suvremenim zahtjevima visokoobrazovnog i istraživačkog sektora preduvjet je uspješnog razvoja svake države, naglasio je.

Važeći zakonski okvir je zastario, donesen je 2003. godine i ne udovoljava aktualnim potrebama akademske zajednice i društva, dodao je ministar, obrazlažući razloge predlaganja novoga zakona.

Njime se tako uređuje osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, stručnog rada, postupak zapošljavanja na radna mjesta i napredovanje nastavnika, znanstvenika i suradnika zaposlenih u ovim ustanovama te njihova prava i obveze. Također se uređuju osnovna pitanja izvođenja studija te prava i obveze studenata, obavljanje znanstvene i umjetničke djelatnosti u funkciji visokog obrazovanja, financiranje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u funkciji visokog obrazovanja te obavljanje nadzora i prekršajne odredbe. Unaprjeđuje se pravni i financijski okvir sustava visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, odnosno na fleksibilan način reguliraju se načela upravljanja i financiranja visokoobrazovnog i znanstveno-istraživačkog sektora kako bi se što veći prostor ostavio autonomnom djelovanju institucija, istaknuo je ministar.

Propisuju se i jednostavnije procedure za zapošljavanje nastavnika, znanstvenika i suradnika te napredovanje nastavnika i znanstvenika, postupak sklapanja programskih ugovora kao novog modela financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta te regulacija statusnih promjena visokih učilišta i znanstvenih instituta.U odnosu na važeći Zakon, novim prijedlogom jasnije se propisuje razlika između sastavnica sveučilišta s i bez pravne osobnosti, sustavno se rješava pitanje nadzora nad zakonitosti u radu institucija te se ističe umjetnička djelatnost u funkciji visokog obrazovanja.Više nije predviđena mogućnost osnivanja visokih učilišta od strane županija, gradova i općina, a visoke škole osnovane sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju postat će veleučilišta.

"Kroz Zakon se stavlja naglasak na stratešku, savjetodavnu i potpornu ulogu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj koje brine o razvoju i kvaliteti cjelokupnog sustava visokog obrazovanja, znanstvene djelatnosti i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj", naveo je Fuchs.

Nacionalno vijeće bit će nadležno za donošenje minimalnih etičkih standarda i kriterije za izbore u znanstvena zvanja, a administrativnu i stručnu potporu za ovo tijelo preuzima Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Predloženi zakon usmjeren je prije svega, zaključio je Fuchs, na poboljšanje strukture sustava organizacije i financiranja u području visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti kako bi se omogućilo da znanstveno-istraživački i visokoobrazovni sektor postanu učinkovitiji, funkcionalniji u odnosu na potrebe društva i gospodarstva, a osobito kompetitivniji u europskom kontekstu.

Izmjene i dopune Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

U Sabor je Vlada uputila i izmjene i dopune Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje, zakona koji datira iz 2006. godine i od tada nije mijenjan.Izmjenama se on usklađuje s pojedinim pozitivnim zakonskim propisima kako bi se osiguralo brže i efikasnije reguliranje unutarnjeg ustrojstva Agencije statutom, a ne kao do sada Zakonom.

Imenovanje i razrješenje članova Upravnog vijeća usklađuje se sa Zakonom o radu na način da se jedan član bira kao predstavnik radnika, a  propisuje se i da se odabir članova Upravnog vijeća koje imenuje Vlada RH provodi temeljem javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također, usklađuju se i uvjeti za izbor ravnatelja Agencije s odredbama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.