c S
Dnevne novosti

Povrede prava EU-a: Hrvatskoj nekoliko opomena

15.05.2020 07:15 BRUXELLES, 14. svibnja 2020. (Hina) - U okviru svibanjskog paketa o povredama prava EU-a, koje Komisija objavljuje jednom mjesečno, Hrvatska je dobila nekoliko opomena.   
Zbog pandemije koronavirusa, Komisija je svim zemljama članicama dala dulje rokove za odgovor na njezine opomene i obrazložena mišljenja. Komisija je uputila Hrvatskoj službenu opomenu i poziva je da pravilno provede procjene utjecaja na okoliš iz Direktive o staništima u vezi s projektima vjetroelektrana uz obalu.

Prema Direktivi o staništima, projekti koji bi mogli imati značajan utjecaj na područja mreže Natura 2000, bilo pojedinačno bilo u kombinaciji s drugim planovima ili projektima, mogu se odobriti tek nakon što se utvrdi da neće negativno utjecati na cjelovitost dotičnog područja.

Hrvatska se sustavno nije pridržavala Direktive o staništima pri odobravanju izmjena projekata vjetroelektrana uz obalu. Konkretno, u postupcima odobravanja izmjena projekata nisu uzeti u obzir svi relevantni učinci na zaštićene vrste i staništa te su provedeni "bez dostatnih dokaza da ti projekti neće negativno utjecati na cjelovitost dotičnog područja", navodi Komisija.

Hrvatska ima četiri mjeseca da ukloni nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

Prometne informacije

Hrvatska je u skupini 10 zemalja članica i Velike Britanije koje su dobile službenu opomenu zbog nepravilne primjene pravila o prometnim informacijama o cestovnoj sigurnosti. Pristup prometnim informacijama u vezi s cestovnom sigurnosti ključan je za poboljšanje sigurnosti na europskim cestama i pružanje usluga informiranja sudionicima u cestovnom prometu. Ovim se zakonodavstvom od država članica zahtijeva da takve podatke stave na raspolaganje za razmjenu i ponovnu uporabu putem jedinstvenih nacionalnih pristupnih točaka.

Tako se osigurava kompatibilnost i dosljednost informacijskih usluga diljem EU-a.  Hrvatska i ostale zemlje iz te skupine imaju četiri mjeseca za odgovore na službenu opomenu. Sedam država članica, među njima i Hrvatska, te Velika Britanija, dobile su službenu opomenu zbog nepravilne primjene pravila EU-a o pružanju usluga prometnih informacija u realnom vremenu. 

Usluge pružanja prometnih informacija u realnom vremenu doprinose smanjenju zagušenja prometa, onečišćenja zraka i prometne buke. Informacije u realnom vremenu ključne su i za izradu ažuriranih i točnih digitalnih karata, koje su od presudne važnosti za aplikacije „pametne mobilnosti”, navodi Komisija.

Multimodalna putovanja

Hrvatska je zajedno s još devet članica dobila službenu opomenu zbog nepravilne primjene pravila EU-a o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a. Putnicima u Europi često nedostaju tzv. putničke informacije „od vrata do vrata”. Zato države članice moraju uspostaviti nacionalne pristupne točke koje će informacije o multimodalnim putovanjima učiniti dostupnima.

Usluge pružanja informacija o multimodalnim putovanjima putnicima osiguravaju pregled svih mogućnosti putovanja koje su im na raspolaganju, uz naglasak na najodrživije. Osim toga, putnike će upozoravati na moguće poremećaje, a vodit će se računa i o potrebama putnika s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, ističe Komisija.

Europski željeznički prostor

Hrvatska, Slovenija i Španjolska dobile su službene opomene jer nisu pravilno prenijele određene propise EU-a o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora. Tim propisima se želi uspostaviti konkurentniji okvir obuhvaćanjem regulatornog nadzora i financijske strukture željezničkog sektora, ovlasti nacionalnih regulatora, okvira za ulaganje u željeznicu te pravednog i nediskriminirajućeg pristupa željezničkoj infrastrukturi i uslugama povezanima sa željeznicom. 

Opskrba plinom

Sve države članice osim Cipra, koji ima izuzeće, dobile su opomenu zbog nepoštivanja nekih odredbi Uredbe o sigurnosti opskrbe plinom, osobito u pogledu obveza obavješćivanja i primjene mehanizma solidarnosti. Uredbom se utvrđuju zahtjevi za sprječavanja mogućih prekida u opskrbi plinom u EU-u. Od presudne su važnosti uspostava planova prevencije i interventnih planova te jasne odredbe o solidarnosti među državama članicama.Komisija pomno prati provedbu tih obveza na nacionalnoj razini, navodi se.