c S
Dnevne novosti

Pučka pravobraniteljica dala preporuke za jačanje otpornosti na buduće krize

12.05.2022 07:20 ZAGREB, 11. svibnja 2022. (Hina) - Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter predala je u srijedu Hrvatskom saboru posebno izvješće o utjecaju epidemije bolesti covid-19 na ljudska prava i jednakost, s ukupno 72 preporuke za jačanje otpornosti na buduće krize među kojima su i one o važnosti informiranja građana.

“Epidemija je pokazala da je, osim što je mjere potrebno konzistentno provoditi, izuzetno važno o njima i o samom virusu informirati građane”, istaknula je, uz ostalo, Šimonović Einwalter.

Smatra kako bi informiranja građana trebalo uključivati davanje detaljnih obrazloženja razloga i kriterija za donošenje epidemioloških mjera, i to pravodobno kako bi se građani i oni koji te mjere provode mogli pripremiti. 

Kroz analizu utjecaja epidemije tijekom 2020. i 2021. godine, pučka pravobraniteljica dala je sveukupno 72 preporuke kojima je cilj potaknuti i usmjeriti jačanje otpornosti Hrvatske na krize.

U izvješću koje je pripremljeno u suradnji s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, pravobraniteljicom za djecu te pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, među ostalim, naglašena je važnost gradnje povjerenja u institucije, a to je potrebno činiti sustavno, prije nastupanja kriza, kao i njegovati solidarnost u društvu, ističe. 

Omogućiti besplatno testiranje za neke skupine 

Među ostalim, u preporukama se ističe da bi se trebalo omogućiti besplatno testiranje na koronavirus osobama koje se iz medicinskih razloga ne mogu cijepiti i onima lošega imovinskog stanja, kod pristupa zdravstvenim uslugama i ustanovama socijalne skrbi. Također, pravobraniteljica preporučuje da, kod donošenja mjera u kriznim situacijama kojima se ograničavaju i ugrožavaju ljudska prava, treba odrediti jasne i objektivne kriterije, te da mjere treba dosljedno primjenjivati. Nadalje, smatra da u donošenje mjera treba uključiti što veći krug predstavnika skupina na koje mjere mogu imati negativan učinak. 

U odnosu na pravo na rad, pravobraniteljica preporučuje da bi donositelji odluka trebali propisati obvezu poslodavcima da kod slanja radnika na rad od kuće, zbog okolnosti vezanih uz epidemiju, osiguraju sredstva rada potrebna za obavljanje radnih zadataka.

Nadalje, preporuča da se, u ostvarivanju prava na javno okupljanje, osiguraju jasne smjernice za postupanje prilikom nadzora nad pridržavanjem epidemioloških mjera za policijske službenike i inspektore civilne zaštite te da ih treba “ujednačeno primjenjivati” na sve. 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u svojim preporukama istaknula je, među ostalim, da je potrebno osigurati pružanje svih zdravstvenih usluga reproduktivnog zdravlja i nastojati omogućiti pratnju na porodima.

Pravobraniteljica za djecu preporučila je, među ostalim, uključivanje djece u fizičke aktivnosti u skladu s epidemiološkim stanjem te osiguravanje dugoročnu zaštitu mentalnog zdravlja djece.

Smatra i da su kod obrazovanja nužna dodatna ulaganja u obrazovanje nastavnika i učitelja kod provođenja nastave na daljinu s učenicima s teškoćama u razvoju. 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom preporučila je da se pronađu rješenja kako bi se korisnicima socijalnih ustanova omogućila sloboda kretanja u okolnostima epidemije, a smatra da bi učenici s teškoćama u razvoju, trebali moći pratiti nastavu uživo.