c S
Izbor dana

Kazneno djelo zlouporabe opojnih droga

16.06.2011 07:24 Određujući kaznu zbog počinjenja kaznenog djela sud je prije svega dužan imati u vidu da li je optuženik specijalni recidivista, kao i količinu droge koja je predmet kaznenog djela, a koja omogućava brzu, laku i veliku zaradu te posebice da se radi o drogi koja može uništiti zdravlje velikog broja ovisnika kao i obitelji ovisnika.