c S
Izbor dana

Porez

21.06.2011 07:30 U postupku treba dokazati da se radi o povratu pozajmljenog iznosa drugoj pravnoj osobi, a ne o uplati utrška.