c S
Izbor dana

Dopuštenost revizije

24.06.2011 07:30 Kada tužitelji kao suvlasnici traže od tuženoga naknadu za korištenje njihovih stvari, tada se tužitelji ne smatraju nužnim suparničarima zbog čega se vrijednost predmeta spora ne može utvrđivati zbrajanjem njihovih zahtjeva.