c S
Izbor dana

Povreda ugovora o parkiranju

27.06.2011 07:30 Potraživanje s osnove povrede ugovora o parkiranju, koje je počinio tuženik kao korisnik javnih parkirališta, ne zastarijeva u roku od godine dana.