c S
Izbor dana

Priznanje prava vlasništva

11.07.2011 07:30 U postupku treba dokazati da pravni poslovi koje su sklapali prijašnji vlasnici, u svezi sa građevinskim zemljištem protivno tadašnjim propisima, nisu osim toga imali druge nedostatke da bi se sada smatrali valjanima.