c S
Izbor dana

Preinaka tužbe

13.07.2011 07:30 Specifikacija tužbenog zahtjeva tijekom postupka isticanjem pojedinih kriterija za naknadu štete a koje je tužitelj izmijenio, time da je tužbeni zahtjev ostao neizmIjenjen, ne znači preinaku tužbe.