c S
Izbor dana

Imovinska šteta

15.07.2011 07:30 Naručitelji radova i izvođač radova nisu odgovorni tužitelju na materijalnu štetu koju isti trpi zbog oštećenja nastalih na svojoj nekretnini ukoliko su oštećenja na tužiteljevoj nekretnini posljedica neispravno ranije postavljenog temelja zida (nekretnine) tužitelja.