c S
Izbor dana

Građevinska dozvola

18.07.2011 07:30 Lokacijska dozvola u kojoj je izričito navedeno da nije prilog glavnom projektu za gradnju obiteljske kuće ne može se smatrati podlogom za građevinsku dozvolu za gradnju obiteljske kuće.