c S
Izbor dana

Privatizacija

19.07.2011 07:30 Ukoliko poduzeća prilikom pretvorbe nisu u svoj temeljni kapital unijela građevinsko zemljište na kojem su bili nosioci prava korištenja, tada je isto postalo vlasništvo Hrvatskog fonda za privatizaciju.