c S
Izbor dana

Prekid postupka

20.07.2011 07:30 Ako jedan od običnih suparničara prestane postojati uslijed brisanja iz sudskog registra zbog zaključenja stečajnog postupka, sud može samo u odnosu na tog suparničara utvrditi prekid parničnog postupka. Međutim, sud to ne može učiniti i u odnosu na preostale obične suparničare.