c S
Izbor dana

Ovlasti parničnog suda

21.07.2011 07:30 Parnični sud nema ovlasti ocjenjivati pravilnost i zakonitost pravomoćnog rješenja koje je doneseno u upravnom postupku.