c S
Izbor dana

Dolazak vjerovnika u zakašnjenje

26.07.2011 07:30 Vjerovnik dolazi u zakašnjenje ako bez osnovanog razloga odbije primiti ispunjenje dužnikove obveze. Ako je uslijed vjerovnikova dolaska u zakašnjenje dužnik pretrpio štetu u vidu umanjenja imovine zbog nastalih troškova pravovaljanog i neopozivog polaganja dugovane stvari kod suda ili javnog bilježnika, vjerovnik je tu štetu dužan naknaditi dužniku budući da je za tu štetu on odgovoran.