c S
Izbor dana

Određivanje plaće

27.07.2011 07:30 U slučaju poništenja propisa ili pojedinih njegovih odredbi tada svaka stranka na temelju čl. 58. st. 3. Ustavnog zakona ima pravo na izmjenu pojedinačnog akta koji je donesen na temelju poništene odredbe drugog propisa, time da ukoliko se ukida zakon ili pojedine odredbe, to pravo suženo je tada samo na osobu koja je pokrenula takav postupak ocjene ustavnosti zakona.