c S
Izbor dana

Uklanjanje otpada

28.07.2011 07:30 Ako u postupku nije utvrđeno tko je otpad odložio izvan odlagališta, dužna ga je ukloniti općina/grad.