c S
Izbor dana

Ugovaranje mjerodavnog prava

01.08.2011 07:30 Kada stranke postignu sporazum o primjeni materijalnog prava određene države na ugovor, time nisu ugovorile samo primjenu zakona te države, već i primjenu međunarodnih ugovora i konvencija koje je ta država ratifcirala i koji se na području te države primjenjuju zajedno s njenim zakonima.