c S
Izbor dana

Izvršenje rješenja o uklanjanju građevine

03.08.2011 07:30 U slučaju kada žalba ne odgađa izvršenje rješenja, izvršnost teče od dana zaprimanja rješenja, odnosno od dana saznanja za sadržaj tog rješenja.