c S
Izbor dana

Zapljena računa na temelju bjanko zadužnice

08.08.2011 07:30 Ovrhovoditelj nema pravnog interesa za podnošenje sudu prijedloga za ovrhu na temelju bjanko zadužnice kao ovršne isprave na novčanim tražbinama po ovršenikovim računima.