c S
Izbor dana

Zaštita od požara

10.08.2011 07:30 Uvjeti za razvrstavanje građevine u kategoriju ugroženosti od požara propisani su Pravilnikom, a među tim uvjetima nije prethodna izrada procjene ugroženosti od požara. Ista je naime, osnov za izradu plana zaštite od požara.