c S
Izbor dana

Mirovanje postupka – protutužba

11.08.2011 07:30 Ukoliko je u vrijeme kada je nastupilo prvo mirovanje u parničnom postupku protutužba tuženika je već bila podnesena, tada u slučaju ako se tijekom postupka ponovno udovolji uvjetima za mirovanje, posljedica iz čl. 216. st. 4. Zakona o parničnom postupku nastupa u odnosu na tužbu i protutužbu, iz razloga što je protutužba po svojem procesnom karakteru samostalna tužba.