c S
Izbor dana

Naplata potraživanja

17.08.2011 07:30 Porezni obveznik je dužan u poreznom razdoblju u kojem je izvršena likvidacija iskazati i nenaplaćena potraživanja kao primitak od drugih pravnih osoba jer se ne mogu smatrati nenaplativim sve dok traju postupci likvidacije ili stečaja tih drugih pravnih osoba.