c S
Izbor dana

Produljenje istražnog zatvora

25.08.2011 07:30 Činjenica da su okrivljenici strani državljani na čijem području i prebivaju te da su na području Republike Hrvatske boravili neprijavljeno, time da im se na teret stavlja kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od tri do deset godina, upućuje na osnovanost primjene istražnog zatvora.