c S
Izbor dana

Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika

26.08.2011 07:30 Podnošenje ustavne tužbe ne predstavlja niti jedan od razloga za odgodu ovrhe taksativno navedenih u odredbi članka 61. stavak 1. točka 1–8. Ovršnog zakona. Jednako tako, činjenica što je ovršenik u stečaju, a ovrhovoditelj svoju tražbinu u ovršnom postupku namiruje kao vjerovnik stečajne mase ne znači da bi provedbom ovrhe došlo do nenadoknadive štete odnosno da je odgoda ovrhe potrebna da bi se spriječilo nasilje.