c S
Izbor dana

Čehoslovački državljani - oduzeta imovina

29.08.2011 07:30 Ako je imovina oduzeta čehoslovačkom državljanu koji je to bio u trenutku potpisivanja međudržavnog sporazuma, pitanje naknade je riješeno tim međudržavnim sporazumom, pa se ista ne može odrediti i prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.