c S
Izbor dana

Nadzor javnih davanja

01.09.2011 07:30 Troškovi poslovanja ne utječu na visinu osnovice poreza na dodanu vrijednost, već jedino na visinu poreza na dohodak.