c S
Izbor dana

Opomena poslodavca

08.09.2011 07:30 Tužiteljici ne pripada pravo na sudsku zaštitu ukoliko je poslodavac istoj prije otkaza ugovora o rada uputio opomenu, iz razloga što opomenom nije povrijeđeno pravo tužiteljice iz radnog odnosa, time da se prouzročenje manjka u poslovanju smatra osobito teškom povredom obveze iz radnog odnosa, zbog čega je poslodavac imao opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu.