c S
Izbor dana

Zastara potraživanja kod međunarodne prodaje robe

12.09.2011 07:30 Potraživanja proizašla iz ugovora o prodaji robe sklopljenom između stranaka čija su sjedišta na području država koje su ratificirale Konvenciju o zastari potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe zastarijevaju za četiri godine. U tom slučaju, rokovi zastarijevanja propisani zakonima država koje su ratifcirale tu Konvenciju primjenjuju se samo ako su stranke izričito isključile primjenu te Konvencije.